abdomen   
kibo
the belly, the abdomen, the stomach, the womb. [Some Polynesian dialects kopu; Bouton kompo; Teor. kabin] [Richardson 1885]

abdomen   
kibo
abdomen [SLP 1986]
takidara
abdomen [David 1952]