Ny fisokajiana miherina (The Periodic Table)
1
H
 
  2
He
3
Li
4
Be

  5
B
6
C
7
N
8
O
9
F
10
Ne
11
Na
12
Mg

  13
Al
14
Si
15
P
16
S
17
Cl
18
Ar
19
K
20
Ca

21
Sc
22
Ti
23
V
24
Cr
25
Mn
26
Fe
27
Co
28
Ni
29
Cu
30
Zn
31
Ga
32
Ge
33
As
34
Se
35
Br
36
Kr
37
Rb
38
Sr

39
Y
40
Zr
41
Nb
42
Mo
43
Tc
44
Ru
45
Rh
46
Pd
47
Ag
48
Cd
49
In
50
Sn
51
Sb
52
Te
53
I
54
Xe
55
Cs
56
Ba
(1)
71
Lu
72
Hf
73
Ta
74
W
75
Re
76
Os
77
Ir
78
Pt
79
Au
80
Hg
81
Tl
82
Pb
83
Bi
84
Po
85
At
86
Rn
87
Fr
88
Ra
(2)
103
Lr
104
Rf
105
Ha
106
Sg
107
Ns
108
Hs
109
Mt
110
Ds
111
Rg
112
Cn
113
Nh
114
Fl
115
Mc
116
Lv
117
Ts
118
Og
 
  (1)
57
La
58
Ce
59
Pr
60
Nd
61
Pm
62
Sm
63
Eu
64
Gd
65
Tb
66
Dy
67
Ho
68
Er
69
Tm
70
Yb
  (2)
89
Ac
90
Th
91
Pa
92
U
93
Np
94
Pu
95
Am
96
Cm
97
Bk
98
Cf
99
Es
100
Fm
101
Md
102
No

Singa mietona
(Gazeous elements)
Singa miranoka
(Liquid elements)
Singa mivaingana
(Solid elements)
Singa voamboatra
(Artificial elements)
Singa fantatry ny Ntaolo
(Elements known by the Ancients)
13Al viraty
26Fe vy
29Cu varahina
30Zn fanitso
47Ag volafotsy
50Sn firapotsy
78Pt volamahery
79Au volamena
80Hg volavelona
82Pb firamainty