salamine   
Salamina
Salamine [Baiboly]
Salamisy
Salamine [Baiboly]