inequation   
tsifampimirana
inéquation [SLP 1986]
tsifampimirana mitondra mankamin'ny ambaratonga voalohany: inéquation se ramenant au premier degré [SLP 1986]