fourteen   
14
fourteen [3.1]
efatra ambin' ny folo
fourteen [3.1]