boursouflement   
fibo├▒ake
Boursouflement, boursouflure [Poirot & Santio: Vezo]