bassepression   
tsindry misanda ambany
basse pression [SLP 1986]