argue   
miady hevitra
To argue, to discuss [Richardson 1885]
mifaka
to contend, to argue [Richardson 1885]