amante   
amato
Amant, amante, ami, amie, maîtresse [Poirot & Santio: Vezo]
amatomato
Amant, amante, ami, amie, maîtresse [Poirot & Santio: Vezo]
sakaia
Amant, amante, ami  - > amato, dezemo, koahe, lehe, leroa, lihy, longo, nama, rañetse, serife, sonje [Poirot & Santio: Vezo]
sonje
Amant, amante, ami, compagnon  - > amato, dezemo, koahe, lehe, leroa, lihy, longo, nama, rañetse, sakaia, serife [Poirot & Santio: Vezo]