Entry Sodokan' ny haingo marevaka
Part of speech name (short story title)
Author Ramaroson Philippe
Vocabulary 
Tables and plates All the titles
Text Fety lehibe ny alahady, hany ka ny alakamisy Ranjelinina dia efa nanasa lamba sahady, ny zoma nipasoka sy nanangita volo, ary nametaka ilay ribà natao mivondrona teo amin'ny tratran'akanjo, fa natao didy baliaka moa hamonjy ny lamaody ankehitriny ka...

Zavatra fanaony ny asabotsy izany mandrakariva, fa noho izy nividy akanjo be pilitiny tamin'ity indray mitoraka ity, dia nanjary sarotsarotiny ery, ka natao vita mialohaloha ny fiomanana.

Ny tontolo andro iny, raha afaka tao amin'ilay akanjo lahy ny sainy! Vohana kely ny vata misy azy, ka mibanjina eo kelikely, vao lasa indray manohatra ilay kiraro verinia avo voditongotra mampiseho ba anoloana, fa sao, hono, tsy raikitra tsara amin'ilay marika nomena, no sady nianara-namindra, fandrao tsy vinaingitra indrindra ny fihetsehana ka very maina ny vola efapolo farantsa namidy fihaingoana amin'izao vidin-javatra mihoa-pampana izao.

Nindrana ny rojo volamenan-dRamatoa fanaterany zaitra koa izy, nampiany irony moraporitra fotsy boribory hoatra ny kanety irony indray, ho indroa mijery eny am-bozona!

Endrey! ho jamba mihitsy lahy ny toka-maso, raha mba sendra nahita azy tamin'izay, fa toa namirapiratra hoatra ny kintana latsaka an-tany tokoa izy izany. Tsy ho andriny intsony iky ny hahatongavan'ny andro alahady ka...

Zazavavy mahay zavatra rahateo koa moa izy, ka efa nahavita kitapo misy dantelina miharo venizy sy korise hasiana ny fihirana, mba hovimbinina toy ny fanaon'ny Madamabe.

Mbola alina tamin'ny zoma nifoha asabotsy, dia efa tsy nahita tory intsony izy, fa niarina, nanoza tava, namaha volo sy nandraotra azy. Nony vita izany, dia natsofoka tamin'ny tongotra ny ba lasoa fotsy madio, sy ny kiraro vaovao vao nampanaovina; nanano sarotra kely ihany vao tafiditra io, fa diso kely loatra ka nanery mafy ny tongony. Nefa izany moa no nitiavany azy, fa ratsy, hono, ny kiraro raha dia lehibe loatra.

Navoaka tao am-bata tamin'izay ilay akanjo lezy fotsy madio, tsara didy mampiseho soroka. Napetraka teo ambony seza aloha, vao nihatahana kely nobanjinina. Ka endry! fa mirana dia mirana anie izany ny anao vavy e! Mavokely tanora no natao zipo anatiny, ary lamba damà fotsy misy karavaty lasoa ny sisiny roa sy dantelina faran'izay kanto ny lohany no hampiarahina amin'ireo.

Saika lany manja ny fitaratra fa tsy niaina izy nijery bika teo. Impolokely no vahana ny volo vao bangoina indray. Izany ny " poudre " ahosotra ny tava tsy niato etsy an-daniny, fa voakaso-kasoky ny tanan'akanjony, hono, ka miala.

Tamin'ny fito maraina, dia indro fa efa vita " paré " ny haingo rehetra. Novohana tamin'izay ny varavarana, ka hay efa antoandro be ny andro. Ny elo sisa no mbola voahidy tao amin'ny efi-trano fandrian-dry reniny, ka saikatra ery izy ny handondona ao, na dia zava-panao tsy mampaninona azy akory aza izany andavanandro.

Kanjo indro nivoha tampoka kosa ny varavarana, ka gagagaga foana reniny nahita an-janany niramatra vao maraina.
- Fa ho aiza ity indry no mihaingo toy izao? hoy reniny.
- lanao angaha, maninona; ataonao ho aiza aho fa hiangona, hoy izy.
- Fa inona anio, rekany, no hiangona indry e, hoy reniny?
- Alahady fa inona indray, sady fety lehibe, hoy izy.
- Indry angaha indrakindrafana tampohin'ny haingo vaovao, hoy reniny. Inona anio fa tsy asabotsy, rahampitso no alahady.
- Mandainga ratsy, hoy izy; ny olona foana no tadiavina ho diso fidirana ka tsy hahita fitoerana.
- Aza izaho iky, rahavako, no hampandaingaina, hoy reniny fa raha tsy te-hino ahy, mandehana.

Dia iny lasa tokoa nijaingijaingy tsy nahajery olona akory. Zatra ny tsy mba miramatra moa fa tsotsotra lava izao ny toetra nananana ka.

Nirava ny lamesa no tonga tany am-piangonana izy, ka tsy nisy tsy niherika azy na dia tapa-jaza iray aza, fa izy kosa no tsy nahajery olona.

Dia niditra namonjy toerana haingana, fa ny lamesa ho an'ny ankizy iny nirava teo iny, hoy izy anakampony. Nibehambehana ery ny fipetraka fa sao, hono, teren'ny olona ny toerana ka levona ny akanjony sarobidy miforiporitra. Kaodikaody ihany anefa, fa toa izy irery no sisa tao am-piangonana.

Nipaika ny tamin'ny sivy vao hendratra kely Ramatoa, fa mbola tsy nisy olona niditra ihany, no sady niteny anakampo izy nanao hoe: " Sao dia marina ihany anie ilay nolazain'ineny fa asabotsy anio " .

Lasa nitsangana tamin'izay izy nitsirika tao alatrano, nefa tsy nahita olona koa tao na dia iray aza. Izay vao lasa nisiontsiona nanao tongo-malady nody fa menatra olona.

Tafaraka tamin'ny mpivaro-boamangahazo masaka sy ny mpiantsena ho any Sabotsy izy vao loabolana hoe: " Asabotsy tokoa va re androany, fa azon'inona aho no nitonantonana toy ity? " . Ka novalian-dRangahy izay moramora kosa hoe: " Sodokan'ny haingo marevaka ianao, sombin'aiko, ka nanjary indrakindrafana; ary nentanin'ny ebo kely mandoza ka niraikiraiky toa vorondolo miseho andro " .


Updated on 2023/04/02