Contributor
Name:Hanitriniaina Razanarisoa
Title:Terminology Researcher, Language Center, Malagasy Academy
(Mpikaroka momba ny Teny, Foibe momba ny Teny, Akademiam-pirenena Malagasy)
Role:Linguistics Advisor
(Mpanolotsaina amin'ny lafiny haiteny)

Development team